Aktywne zapobieganie pożarom za pomocą stałej redukcji tlenu (inertyzacja) jest znacznie bardziej efektywne niż systemy gaszenia reagujące na wybuch pożaru. W szczególności, gdy tak jak w środowisku IT, mamy do czynienia z urządzeniami o dużej wartości.

Systemy redukcji tlenu LOX® – Low Oxygen – stanowią obecnie najlepsze dostępne rozwiązania przeciwpożarowe dla serwerowni.

System prewencji pożarowej (inertyzacja) LOX® trwale obniża poziom tlenu w chronionych pomieszczeniach serwerowni z normalnego poziomu (ok 20,9% ) do wartości między 15% a 17%, co uniemożliwia powstanie ognia i pożaru.

Obniżony poziom tlenu jest realizowany poprzez kontrolowane wprowadzanie dodatkowego azotu do obszarów chronionych.
Obszary chronione nadal pozostają dostępne dla pracowników, ponieważ poziom tlenu jest obniżony tylko do 15% do 17%, co odpowiada naturalnemu poziomowi tlenu na wysokości od 1,750 m do 2 000 m.

W związku z wysoką wartością urządzeń znajdujących się w serwerowniach, proaktywne zapobieganie pożarom jest znacznie bardziej efektywne niż systemy gaszenia reagujące na wybuch pożaru który w każdym przypadku powoduje straty w sprzęcie I przerwy w działaniu urządzeń. Aktywne zapobieganie pożarom minimalizuje ryzyko przestoju serwera w wyniku uszkodzenia przez pożar, a dla wielu firm jest parametr nawet bardziej krytyczny niż fizyczna wartość serwerów.

Rozwiązanie LOX® gwarantuje realną ciągłość dostępności danych poprzez całkowite wyeliminowanie ryzyka pożaru i awarii sprzętu!

Zalety korzystania z systemu LOX® Low Oxygen System w serwerowniach to przede wszystkim:

 • Permanentna ochrona zapobiegająca wybuchowi i rozprzestrzenianiu się ognia.
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe bez konieczności uzupełniania lub wymiany materiałów, możliwość posiadania w pełni redundantnego systemu.
 • Zminimalizowane ryzyko przerw w pracy serwerowni I dostępu do danych;
 • Prostszy i tańszy proces instalacji w porównaniu z tradycyjnym systemem tłumienia ognia;
 • Przyjazny dla środowiska – nie stosuje się toksycznych lub szkodliwych chemikaliów;
 • Możliwość instalacji w nowych i istniejących budynkach bez konieczności zwiększenia nośności stropów jak to ma miejsce w systemach gaszenia;
 • Dostęp pracowników do obszarów chronionych serwerowni jest zapewniony;
 • Modułowa konstrukcja systemu oznacza możliwość skonfigurowania systemu LOX® -Low Oxygen – zarówno dla małych, jak i dużych projektów;
 • Atmosfera beztlenowa spowalnia utlenianie i zmniejsza erozję materiałów, produktów i sprzętu.
 • System inertyzacji LOX® można skonfigurować do ochrony tylko środowiska hermetycznych szaf serwerowych, co daje nam maksymalną wydajnością energetyczną.

PSA Wysokiej Wydajności (HP-PSA)

Korzystając z technologii PSA (adsorpcji zmiennociśnieniowej), FX i PRESSCON opracowali zupełnie nowy system (HP – High Performance – Wysokiej Wydajności), który eliminuje wady tradycyjnych systemów PSA.
Technologia HP wyróżnia się zoptymalizowanym przepływem powietrza w systemie i unikalnym systemem upakowania aktywnego węgla. Te ulepszenia powodują, że system jest przyjazny dla środowiska I posiada znacznie dłuższą żywotność przy jednoczesnym niższym zużyciu energii. Nasze opatentowane tuby kompresyjne zużywają mniej niż 2 m3 sprężonego powietrza, aby wytworzyć 1 m3 azotu o czystości 95%. Inne systemy na rynku nie osiągają tego poziomu wydajności, często zużywając nawet 3 m3 sprężonego powietrza w celu wytworzenia 1 m3 azotu. Oprócz niższego zużycia energii oznacza to również, że dzięki zastosowaniu systemu LOX® możliwe jest zastosowanie kompresorów powietrza o niższej wydajności w celu zapewnienia pożądanej ilości powietrza.
W porównaniu z tradycyjną technologią PSA, HP-PSA oferuje oszczędności energii do 30%, a w porównaniu z systemem membranowym oszczędności energii mogą sięgać nawet 50%!

Redundancja:

Nasi Klienci mogą skorzystać z opcji redundancji systemu, która dodatkowo zmniejsza ryzyka pożarowe, spowodowane niepoprawnym działaniem system lub awarią. Redundancję możemy osiągnąć na różne sposoby w zależności od wielkości projektu i jego specyficznych wymagań.
Jako przykład w dużym projekcie z dwiema jednostkami głównymi, zapewniającymi wymaganą wydajność, zainstalowaliśmy trzecią jednostkę rezerwową zapewniającą 50% poziom redundancji wydajności systemu.
Aby uzyskać pełną redundancję, można zainstalować drugi identyczny system LOX® jako jednostkę zapasową.
W przypadku, w których zasilanie systemu posiada niższe taryfy nocne za energię elektryczną możliwe jest skompensowanie kosztu dodatkowej jednostki, poprzez skonfigurowanie system do działania w nocy w celu buforowego obniżenia poziomu tlenu. W ten sposób system może pracować w ciągu dnia z mniejszą wydajnością zmniejszając zużycie energii w wyższych planach taryfowych.

Innowacja, jakość i elastyczność

Wszystkie nasze produkty są zaprojektowane i produkowane w naszej fabryce w Honselersdijk i są rozwijane w oparciu o podstawowe wartości naszej firmy: innowację, jakość i elastyczność.

Posiadając własną produkcję, jesteśmy bardzo elastyczną organizacją. To umożliwia nam tworzenie systemów dostosowanych do Twoich potrzeb oraz przygotowanie I dostarczenie niestandardowych rozwiązań, odzwierciedlających Twoje specyficzne wymagania, a nie tylko standardowy produkt.

Maksymalne bezpieczeństwo i znacznie niższe koszty operacyjne:

Systemy LOX® Low Oxygen są nie tylko konkurencyjne cenowo, ale mają także znacznie dłuższy cykl życia i niższe koszty konserwacji niż porównywalne systemy konkurencyjne..

Jakość świadczonych usług i produktów ma dla nas ogromne znaczenie. Właśnie dlatego FX Prevent zdecydował się prowadzić działalność zgodnie z wytycznymi jakościowymi ISO 9001: 2000.

Linia Serwisowa 24/7

Nasza linia serwisowa działa 24/7 i ofertuje ci wsparcie w dzień i w nocy zgodnie z Twoimi potrzebami.


Zapobiegamy pożarom, a nie gasimy!

Proaktywne podejście, które obniża ryzyko pożarowe i zapobiega przerwom w pracy firmy.


Przyjazne Środowisku

Nasze innowacyjne rozwiązania przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo Twojemu personelowi i infrastrukturze.

Innowacja, jakość i elastyczność

Rozwój naszych produktów jest oparty o podstawowe wartości naszej firmy: innowacji, jakości i elastyczności..

  Sign up for our newsletter.