Wartość eksponatów, ich znaczenie kulturowe oraz nieodwracalność strat w przypadku uszkodzenia eksponatów muzealnych są głównymi powodami dla których zapobieganie pożarom z wykorzystaniem inertyzacji jest w zasadzie jedynym pewnym rozwiązaniem pożarowym dla muzeów oraz magazynów muzealnych.

Nasz innowacyjny system przeciwpożarowy LOX® trwale obniża poziom tlenu w obszarach chronionych z normalnego poziomu wynoszącego 20,9% do wartości pomiędzy 15% a 17%, przy której spalanie staje się niemożliwe.

Obniżony poziom tlenu jest realizowany poprzez kontrolowane wprowadzanie dodatkowego azotu do obszarów chronionych.
Obszary chronione nadal pozostają dostępne dla pracowników, ponieważ poziom tlenu jest obniżony tylko do 15% do 17%, co odpowiada naturalnemu poziomowi tlenu na wysokości od 1,750 m do 2 000 m.

Ze względu na bardzo wysoką wartość przedmiotów przechowywanych w muzeach, proaktywne zapobieganie pożarom jest znacznie bardziej efektywne niż systemy gaszenia reagujące na wybuch pożaru który w każdym przypadku powoduje straty w mieniu w przypadku muzeów często nieodwracalne.

Zalety korzystania z systemu LOX® Low Oxygen System w muzeach to przede wszystkim:

 • Permanentna ochrona zapobiegająca wybuchowi i rozprzestrzenianiu się ognia.
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe bez konieczności uzupełniania lub wymiany materiałów, możliwość posiadania w pełni redundantnego systemu.
 • Prostszy i tańszy proces instalacji w porównaniu z tradycyjnym systemem tłumienia ognia;
 • Przyjazny dla środowiska – nie stosuje się toksycznych lub szkodliwych chemikaliów;
 • Możliwość instalacji w nowych i istniejących budynkach bez konieczności zwiększenia nośności stropów jak to ma miejsce w systemach gaszenia;
 • Dostęp pracowników do obszarów chronionych serwerowni jest zapewniony;
 • Modułowa konstrukcja systemu oznacza możliwość skonfigurowania systemu LOX® -Low Oxygen – zarówno dla małych, jak i dużych projektów;
 • Atmosfera beztlenowa spowalnia utlenianie i zapobiega erozji wartościowych obrazów, artefaktów, klisz filmowych, papieru, materiałów i wielu innych.
 • W większości przypadków chronione pomieszczenia muzealne posiadają system wentylacji kontrolujący temperaturę i wilgotność powietrza. W takim przypadku system prewencji pożarowej LOX® można zintegrować dostarczając powietrze o zredukowanej zawartości tlenu z wykorzystaniem istniejącego systemu wentylacji.
 • System LOX® może być skonfigurowany do ochrony mniejszych kubatur takich jak szczelne szafy lub magazynki zwiększając tym samych efektywność energetyczną systemu.

PSA Wysokiej Wydajności (HP-PSA)

Korzystając z technologii PSA (adsorpcji zmiennociśnieniowej), FX i PRESSCON opracowali zupełnie nowy system (HP – High Performance – Wysokiej Wydajności), który eliminuje wady tradycyjnych systemów PSA.
Technologia HP wyróżnia się zoptymalizowanym przepływem powietrza w systemie i unikalnym systemem upakowania aktywnego węgla. Te ulepszenia powodują, że system jest przyjazny dla środowiska I posiada znacznie dłuższą żywotność przy jednoczesnym niższym zużyciu energii. Nasze opatentowane tuby kompresyjne zużywają mniej niż 2 m3 sprężonego powietrza, aby wytworzyć 1 m3 azotu o czystości 95%. Inne systemy na rynku nie osiągają tego poziomu wydajności, często zużywając nawet 3 m3 sprężonego powietrza w celu wytworzenia 1 m3 azotu. Oprócz niższego zużycia energii oznacza to również, że dzięki zastosowaniu systemu LOX® możliwe jest zastosowanie kompresorów powietrza o niższej wydajności w celu zapewnienia pożądanej ilości powietrza.
W porównaniu z tradycyjną technologią PSA, HP-PSA oferuje oszczędności energii do 30%, a w porównaniu z systemem membranowym oszczędności energii mogą sięgać nawet 50%!

Redundancja:

Nasi Klienci mogą skorzystać z opcji redundancji systemu, która dodatkowo zmniejsza ryzyka pożarowe, spowodowane niepoprawnym działaniem system lub awarią. Redundancję możemy osiągnąć na różne sposoby w zależności od wielkości projektu i jego specyficznych wymagań.
Jako przykład w dużym projekcie z dwiema jednostkami głównymi, zapewniającymi wymaganą wydajność, zainstalowaliśmy trzecią jednostkę rezerwową zapewniającą 50% poziom redundancji wydajności systemu.
Aby uzyskać pełną redundancję, można zainstalować drugi identyczny system LOX® jako jednostkę zapasową.
W przypadku, w których zasilanie systemu posiada niższe taryfy nocne za energię elektryczną możliwe jest skompensowanie kosztu dodatkowej jednostki, poprzez skonfigurowanie system do działania w nocy w celu buforowego obniżenia poziomu tlenu. W ten sposób system może pracować w ciągu dnia z mniejszą wydajnością zmniejszając zużycie energii w wyższych planach taryfowych.

Innowacja, jakość i elastyczność

Wszystkie nasze produkty są zaprojektowane i produkowane w naszej fabryce w Honselersdijk i są rozwijane w oparciu o podstawowe wartości naszej firmy: innowację, jakość i elastyczność.

Posiadając własną produkcję, jesteśmy bardzo elastyczną organizacją. To umożliwia nam tworzenie systemów dostosowanych do Twoich potrzeb oraz przygotowanie I dostarczenie niestandardowych rozwiązań, odzwierciedlających Twoje specyficzne wymagania, a nie tylko standardowy produkt.

Maksymalne bezpieczeństwo i znacznie niższe koszty operacyjne:

Systemy LOX® Low Oxygen są nie tylko konkurencyjne cenowo, ale mają także znacznie dłuższy cykl życia i niższe koszty konserwacji niż porównywalne systemy konkurencyjne.

Jakość świadczonych usług i produktów ma dla nas ogromne znaczenie. Właśnie dlatego FX Prevent zdecydował się prowadzić działalność zgodnie z wytycznymi jakościowymi ISO 9001: 2000.

Linia Serwisowa 24/7

Nasza linia serwisowa działa 24/7 i ofertuje ci wsparcie w dzień i w nocy zgodnie z Twoimi potrzebami.

Zapobiegamy pożarom, a nie gasimy!

Proaktywne podejście, które obniża ryzyko pożarowe i zapobiega przerwom w pracy firmy.

Przyjazne Środowisku

Nasze innowacyjne rozwiązania przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo Twojemu personelowi i infrastrukturze.

Innowacja, jakość i elastyczność

Rozwój naszych produktów jest oparty o podstawowe wartości naszej firmy: innowacji, jakości i elastyczności.

  Sign up for our newsletter.