Zapobiegamy pożarom, a nie gasimy !

Redukując poziom tlenu o zaledwie kilka procent, radykalnie zmniejszamy możliwość wystąpienia pożaru lub wybuchu, jednocześnie zachowując dostęp do chronionego obszaru dla personelu. To sprawia, że nasze systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe, linia LOX® – Low Oxygen Systems – są najlepszym środkiem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wszystkie produkowane przez nas systemy wykorzystują nasze najnowocześniejsze generatory azotu z opatentowanymi jednostkami sterującymi i czujnikami tlenu.

Oto kilka przykładów branż, które już z powodzeniem wdrożyły technologię zapobiegania pożarom poprzez redukcję tlenu – inertyzację:

Magazyn baterii Li-ion


Zapewnienie środowiska wolnego od ryzyka ma ogromne znaczenie w przypadku magazynowania akumulatorów o dużej pojemności. Systemy LOX® Low Oxygen to najlepsze z dostępnych rozwiązań przeciwpożarowych do przechowywania akumulatorów litowo-jonowych.

Serwerownie


Aktywne zapobieganie pożarowi jest znacznie bardziej efektywne niż gaszenie, szczególnie w przypadku urządzeń o wysokiej wartości, znajdujących się w każdej serwerowni; jednocześnie minimalizujemy potencjalne przestoje serwerów w wyniku uszkodzeń spowodowanych pożarem.

Chłodnie


Ryzyko związane z niskim poziomem wilgotności powietrza w obszarze chłodzonym eliminuje się poprzez obniżenie poziomu tlenu do wartości, przy której spalanie staje się niemożliwe

Składowanie substancji niebezpiecznych


W przypadku magazynów substancji lub materiałów niebezpiecznych niezwykle ważny jest nowoczesny i skuteczny system przeciwpożarowy.

Muzea


Przedmioty przechowywane w muzeach są łatwopalne i niezwykle cenne, proaktywne zapobieganie pożarom jest znacznie bardziej efektywne niż stłumienie ich.

Magazyny papieru/celulozy


Magazyny celulozy zawierają wiele łatwopalnych materiałów, co znacząco zwiększa ryzyko dla personelu i firmy. Środowisko o obniżonym poziomie tlenu eliminuje to ryzyko.

Archiwa


Ze względu na łatwopalny charakter materiałów przechowywanych w pomieszczeniu archiwum, proaktywne zapobieganie pożarom jest najbardziej racjonalnym podejściem.

BROSZURA

Aby dowiedzieć się więcej o produktach i usługach naszej firmy, możesz pobrać naszą broszurę..

POBIERZ

Więcej informacji…

Jeśli masz pytania dotyczące jednego z naszych produktów lub usług, skontaktuj się z nami..

CONTAKT

Linia Serwisowa 24/7

Nasza linia serwisowa działa 24/7 i ofertuje ci wsparcie w dzień i w nocy zgodnie z Twoimi potrzebami.

Zapobiegamy pożarom, a nie gasimy !

Proaktywne podejście, które obniża ryzyko pożarowe i zapobiega przerwom w pracy firmy.

Przyjazne Środowisku

Nasze innowacyjne rozwiązania przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo Twojemu personelowi i infrastrukturze.

Innowacja, jakość i elastyczność

Rozwój naszych produktów jest oparty o podstawowe wartości naszej firmy: innowacji, jakości i elastyczności.

    Sign up for our newsletter.