Wszystkie zalety zapobiegania pożarom zamiast ich tłumienia sprawiają, że niedotlenione powietrzne systemy przeciwpożarowe są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których pożar spowodowałby nieodwracalne szkody i / lub zakłócenia działalności.

principle_active_fire_prevention

Technologia redukcji tlenu w powietrzu w celu zapobiegania pożarom, znana również jako system inertyzacji (system FX Prevent – LOX® Low Oxygen Systems), to proaktywna technika ochrony przeciwpożarowej oparta na stałej redukcji stężenia tlenu w chronionych obszarach i pomieszczeniach. Technologia obniżania poziomu tlenu poprzez suplementację azotem jest stosowana w różnych sektorach przemysłu od dziesięcioleci. Normobaryczne niedotlenienie powietrzne zapobiega wybuchowi pożaru, w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów tłumienia ognia, które zwykle gaszą pożar po jego wybuchu.

Zasadniczo redukcja tlenu o 5% do 10% w powietrzu jest uzyskiwana przez dostarczenie takiej samej ilości azotu: w konsekwencji powstaje atmosfera niedotleniona zawierająca około 15% tlenu i 85% azotu. W tym środowisku większość materiałów nie może się zapalić ani spalić.

Wraz z naszą firmą siostrzaną PRESSCON, mamy ponad 20-letnie doświadczenie w różnych metodach redukcji stężenia tlenu i azotu w otaczającym powietrzu za pomocą generatorów azotu. Przemysł rolny i ogrodniczy stosują tą technologię do ochrony towarów, a przemysł petrochemiczny wykorzystuje do wytworzenia poduszki azotowej na materiałach łatwopalnych. Technologia ta okazała się bardzo skuteczna i niezawodna.
Najpopularniejszymi metodami wytwarzania azotu w tym sektorze są filtry membranowe lub filtry VPSA, co oznacza adsorpcję zmiennociśnieniową (próżniową).

OxygenReductionSystem-english

PSA Wysokiej Wydajności (HP-PSA)

Korzystając z technologii PSA (adsorpcji zmiennociśnieniowej), FX i PRESSCON opracowali zupełnie nowy system (HP – High Performance – Wysokiej Wydajności), który eliminuje wady tradycyjnych systemów PSA.
Technologia HP wyróżnia się zoptymalizowanym przepływem powietrza w systemie i unikalnym systemem upakowania aktywnego węgla. Te ulepszenia powodują, że system jest przyjazny dla środowiska I posiada znacznie dłuższą żywotność przy jednoczesnym niższym zużyciu energii. Nasze opatentowane tuby kompresyjne zużywają mniej niż 2 m3 sprężonego powietrza, aby wytworzyć 1 m3 azotu o czystości 95%. Inne systemy na rynku nie osiągają tego poziomu wydajności, często zużywając nawet 3 m3 sprężonego powietrza w celu wytworzenia 1 m3 azotu. Oprócz niższego zużycia energii oznacza to również, że dzięki zastosowaniu systemu LOX® możliwe jest zastosowanie kompresorów powietrza o niższej wydajności w celu zapewnienia pożądanej ilości powietrza.
W porównaniu z tradycyjną technologią PSA, HP-PSA oferuje oszczędności energii do 30%, a w porównaniu z systemem membranowym oszczędności energii mogą sięgać nawet 50%!

Systemy, które powstały w oparciu o nasze doświadczenie i które z dumą projektujemy, rozwijamy i produkujemy w naszym zakładzie to:

LOX® – system redukcji tlenu i inertyzacji przeznaczony do dużych projektów;
LOX® Kompakt – system redukcji tlenu i inertyzacji przeznaczony do średnich i dużych projektów;
LOX® Kompakt PnP – mobilny I w pełni niezależny system redukcji tlenu i inertyzacji przeznaczony do małych i średnich projektów.

Modułowa budowa systemu LOX® sprawia, że systemy dostarczane naszym klientom są dedykowanymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb i wymagań danego projektu nienależnie od ich skali.
Posiadając własną produkcję, jesteśmy bardzo elastyczną organizacją. To umożliwia nam tworzenie systemów dostosowanych do Twoich potrzeb oraz przygotowanie i dostarczenie niestandardowych rozwiązań, odzwierciedlających Twoje specyficzne wymagania, a nie tylko standardowy produkt.
Systemy LOX® Low Oxygen są konkurencyjne cenowo, posiadając znacznie dłuższy cykl operacyjnym i niższe koszty konserwacji niż ich porównywalne systemy konkurencyjne.

Naszym celem jest tworzenie, w ścisłej współpracy z naszymi klientami i regulatorami rynku takimi jak ustawodawcy i firmy ubezpieczeniowe, możliwie najbezpieczniejszego rozwiązania, w którym szkody w ludziach oraz w mieniu firmy i środowisku są ograniczone do minimum.

Linia Serwisowa 24/7

Nasza linia serwisowa działa 24/7 i ofertuje ci wsparcie w dzień i w nocy zgodnie z Twoimi potrzebami.

Zapobiegamy pożarom, a nie gasimy!

Proaktywne podejście, które obniża ryzyko pożarowe i zapobiega przerwom w pracy firmy.

Przyjazne Środowisku

Nasze innowacyjne rozwiązania przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo Twojemu personelowi i infrastrukturze.

Innowacja, jakość i elastyczność

Rozwój naszych produktów jest oparty o podstawowe wartości naszej firmy: innowacji, jakości i elastyczności.

    Sign up for our newsletter.