Najbardziej wydajny na rynku system zapobiegania pożarom – proaktywnej redukcji tlenu!

0
ILOŚC SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO PRODUKCJI 1m3 AZOTU
0%
TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
0%
ZAWARTOŚĆ O2
0%
NASZ CEL ZADOWOLENIA KLIENTÓW
0areas
JEDEN SYSTEM LOX® MOŻE CHRONIĆ DO

Modułowa budowa systemu LOX® sprawia, że systemy dostarczane naszym klientom są dedykowanymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb i wymagań danego projektu nienależnie od ich skali.

principle_active_fire_prevention

Poziom tlenu jest redukowany (inertyzowany) do poziomu, przy którym spalanie oparów i / lub materiałów staje się niemożliwe z powodu braku tlenu. Zapobiega to powstaniu pożaru lub wybuchu.
W przypadkach, w których obszar chroniony musi być również stale wentylowany, ze względu na temperature i / lub wilgotność powietrza, nasz system LOX® można dostosować do współpracy z systemem wentylacji i klimatyzacji powietrza. System LOX® może mieć wydajność produkcji azotu w zakresie od 100 m3 do 3000 m3 na godzinę, w zależności od wymagań każdego projektu.

Nasz system LOX® – Low Oxygen System trwale obniża poziom tlenu w chronionym pomieszczeniu z normalnego wynoszącego 20,9% do wartości pomiędzy 15% a 17%, przy którym spalanie staje się niemożliwe.

Obniżenie poziomu tlenu jest osiągane poprzez kontrolowane doprowadzenie azotu do chronionego obszaru. Chronione pomieszczenia są nadal dostępne dla pracowników, ponieważ poziom tlenu w pomieszczeniu jest podobny do znajdującego się na wysokości od 1.750 m do 2.000 m n.p.m.. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów przeciwpożarowych, które zwykle gaszą ogień po jego wykryciu, powietrze o zredukowanej zawartości tlenu jest w stanie zapobiec pożarowi.
Poziom tlenu w obszarach chronionych jest stale mierzony i regulowany przez nasz sterownik LOX®, który w określonych sytuacjach można ustawić na inne parametry.
Wszystkie chronione obszary są wyposażone w cyfrowy wskaźnik przy wejściach, który między innymi wskazuje rzeczywisty poziom tlenu.
Aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom bezpieczeństwa personelu, wszystkie chronione obszary są wyposażone w sygnalizatory świetlno-akustyczne ostrzegające o awariach systemu.
Nasze systemy korzystają z własnego oprogramowania sterowniczego i monitorującego z automatycznym powiadamianiem e-mail. Pozwala to użytkownikom na zdalne monitorowanie i sterowanie systemem za pomocą zdalnego pulpitu.Każde zdarzenie jest rejestrowane przez jednostkę sterującą i automatycznie przekazywane do naszego działu serwisowego lub do działu pomocy technicznej, w zależności od preferowanej umowy serwisowej i konserwacyjnej.
Kontroler LOX® można wyposażyć w zasilacz awaryjny UPS i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, aby zagwarantować pełne możliwości monitorowania nawet w przypadku awarii zasilania.
Kontroler LOX® można łatwo zintegrować z innymi systemami, takimi jak: system sygnalizacji pożaru i / lub system zarządzania budynkiem / magazynem.

OxygenReductionSystem-english

PSA Wysokiej Wydajności (HP-PSA)

Technologia HP wyróżnia się zoptymalizowanym przepływem powietrza w systemie i unikalnym systemem upakowania aktywnego węgla. Te ulepszenia powodują, że system jest przyjazny dla środowiska I posiada znacznie dłuższą żywotność przy jednoczesnym niższym zużyciu energii. Nasze opatentowane tuby kompresyjne zużywają mniej niż 2 m3 sprężonego powietrza, aby wytworzyć 1 m3 azotu o czystości 95%. Inne systemy na rynku nie osiągają tego poziomu wydajności, często zużywając nawet 3 m3 sprężonego powietrza w celu wytworzenia 1 m3 azotu. Oprócz niższego zużycia energii oznacza to również, że dzięki zastosowaniu systemu LOX® możliwe jest zastosowanie kompresorów powietrza o niższej wydajności w celu zapewnienia pożądanej ilości powietrza. W porównaniu z tradycyjną technologią PSA, HP-PSA oferuje oszczędności energii do 30%, a w porównaniu z systemem membranowym oszczędności energii mogą sięgać nawet 50%!

Pozostałe zalety technologii HP-PSA to:
  • Optymalny przepływ powietrza i zamknięte złoże węgla minimalizując ryzyko tworzenie się pyłu węglowego;
  • Długa żywotność złoża węgla, a tym samym niższa amortyzacja;
  • Wyposażony w zintegrowany osuszacz powietrza – nie jest wymagane dodatkowe urządzenie;
  • Niski współczynnik sprężonego powietrza, co oznacza mniejsze zużycie energii elektrycznej i sprężarkę o niższej wydajności;
  • Można osiągnąć dowolną pożądaną czystość azotu, do 99,99% – podczas gdy 99% jest standardem;
  • Modułowa struktura zapewnia ekonomiczną i łatwą konserwację.
Redundancja:

Nasi Klienci mogą skorzystać z opcji redundancji systemu, która dodatkowo zmniejsza ryzyka pożarowe, spowodowane niepoprawnym działaniem system lub awarią. Redundancję możemy osiągnąć na różne sposoby w zależności od wielkości projektu i jego specyficznych wymagań.
Jako przykład w dużym projekcie z dwiema jednostkami głównymi, zapewniającymi wymaganą wydajność, zainstalowaliśmy trzecią jednostkę rezerwową zapewniającą 50% poziom redundancji wydajności systemu. Aby uzyskać pełną redundancję, można zainstalować drugi identyczny system LOX® jako jednostkę zapasową.
W przypadku, w których zasilanie systemu posiada niższe taryfy nocne za energię elektryczną możliwe jest skompensowanie kosztu dodatkowej jednostki, poprzez skonfigurowanie system do działania w nocy w celu buforowego obniżenia poziomu tlenu. W ten sposób system może pracować w ciągu dnia z mniejszą wydajnością zmniejszając zużycie energii w wyższych planach taryfowych.

Innowacja, jakość i elastyczność

Wszystkie nasze produkty są zaprojektowane i produkowane w naszej fabryce w Honselersdijk i są rozwijane w oparciu o podstawowe wartości naszej firmy: innowację, jakość i elastyczność.

Posiadając własną produkcję, jesteśmy bardzo elastyczną organizacją. To umożliwia nam tworzenie systemów dostosowanych do Twoich potrzeb oraz przygotowanie I dostarczenie niestandardowych rozwiązań, odzwierciedlających Twoje specyficzne wymagania, a nie tylko standardowy produkt.

Maksymalne bezpieczeństwo i znacznie niższe koszty operacyjne:
Systemy LOX® Low Oxygen są nie tylko konkurencyjne cenowo, ale mają także znacznie dłuższy cykl życia i niższe koszty konserwacji niż porównywalne systemy konkurencyjne.

Linia Serwisowa 24/7

Nasza linia serwisowa działa 24/7 i ofertuje ci wsparcie w dzień i w nocy zgodnie z Twoimi potrzebami.


Zapobiegamy pożarom, a nie gasimy!

Proaktywne podejście, które obniża ryzyko pożarowe i zapobiega przerwom w pracy firmy.


Przyjazne Środowisku

Nasze innowacyjne rozwiązania przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo Twojemu personelowi i infrastrukturze.

Innowacja, jakość i elastyczność

Rozwój naszych produktów jest oparty o podstawowe wartości naszej firmy: innowacji, jakości i elastyczności.

    Sign up for our newsletter.