Najlepszy na rynku proaktywny system zapobiegania pożarom dla małych przestrzeni.

0
ILOŚĆ SPRĘŻONEGO POWIETRZA NA 1m3 AZOTU
0%
TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
0%
ZAWARTOŚĆ O2
0%
NASZ CEL ZADOWOLENIA KLIENTÓW
0obszarów
JEDEN SYSTEM LOX® MOŻE CHRONIĆ DO:

Aby lepiej dopasować się do potrzeb naszych klientów, zaimplementowaliśmy technologię LOX® w bardziej kompaktowej formie, dzięki czemu nadaje się do stosowania w mniejszych zamkniętych przestrzeniach, takich jak: zbiorniki magazynowe, silosy, pomieszczenia UPS, szafy serwerowe, szafy do przechowywania dzieł sztuki itp.

principle_active_fire_prevention

Poziom tlenu jest obniżany (inertyzowany) do punktu, w którym spalanie oparów lub materiałów staje się niemożliwe z powodu braku tlenu. Trwale zapobiega to pożarowi lub wybuchowi.
W przypadkach, w których obszar chroniony musi być również stale wentylowany ze względu na temperature i / lub wilgotności powietrza, system LOX® Compact można skutecznie dostosować do współpracy z systemem wentylacji i klimatyzacji powietrza przed dostarczeniem do obszaru chronionego. Systemy LOX® Kompakt są stosowane w przestrzeniach, które wymagają wydajności do 30 m3 azotu na godzinę w celu stworzenia środowiska o zredukowanej zawartości tlenu.

W zależności od charakteru obszaru chronionego i wymagań, system LOX® Kompakt można wdrożyć w następujących aplikacjach:
 • w hermetycznych pokojach, szafach lub zbiornikach / silosach, w których dostęp personelu jest ograniczony, system można skonfigurować tak, aby obniżyć poziom tlenu do mniej niż 10%, co całkowicie eliminuje możliwość spalania. Ze względu na niski poziom tlenu pracownicy mogą uzyskać dostęp do chronionych przestrzeni tylko za pomocą aparatu oddechowego (z butlą tlenu).
 • Stężenie tlenu i ciśnienie jest regulowane w sposób ciągły z możliwością dostosowania do aktualnych warunków. Nadciśnienie w zbiornikach / silosach występujące podczas procesu napełniania jest uwalniane przez zawór bezpieczeństwa. Podciśnienie w zbiornikach / silosach, które występuje podczas opróżniania, jest kompensowane przez pompowanie większej ilości azotu.
 • w pomieszczeniach, w których personel musi regularnie uzyskiwać dostęp, poziom tlenu zostaje obniżony do 15-17%, co nadal redukuje możliwość spalania, umożliwiając pracownikom dostęp do chronionej przestrzeni bez konieczności korzystania z aparatu oddechowego.
System LOX® Kompakt składa się ze sprężarki, generatora azotu i systemu pomiaru tlenu obsługiwane przez sterownik systemu LOX®.

Poziom tlenu w obszarach chronionych jest stale mierzony i regulowany przez nasz sterownik LOX® który w określonych sytuacjach można ustawić na inne parametry.
Wszystkie chronione obszary są wyposażone w cyfrowy wskaźnik przy wejściach, który między innymi wskazuje rzeczywisty poziom tlenu.
Aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom bezpieczeństwa personelu, wszystkie chronione obszary są wyposażone w sygnalizatory świetlno-akustyczne ostrzegające o awariach systemu.
Nasze systemy korzystają z własnego oprogramowania sterowniczego i monitorującego z automatycznym powiadamianiem e-mail. Pozwala to użytkownikom na zdalne monitorowanie i sterowanie systemem za pomocą zdalnego pulpitu.
Każde zdarzenie jest rejestrowane przez jednostkę sterującą i automatycznie przekazywane do naszego działu serwisowego lub do działu pomocy technicznej, w zależności od preferowanej umowy serwisowej i konserwacyjnej.
Kontroler LOX® można wyposażyć w zasilacz awaryjny UPS i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, aby zagwarantować pełne możliwości monitorowania nawet w przypadku awarii zasilania.
Kontroler LOX® można łatwo zintegrować z innymi systemami, takimi jak: system sygnalizacji pożaru i / lub system zarządzania budynkiem / magazynem.

OxygenReductionSystem-english

PSA Wysokiej Wydajności (HP-PSA)

Korzystając z technologii PSA (adsorpcji zmiennociśnieniowej), FX i PRESSCON opracowali zupełnie nowy system (HP – High Performance – Wysokiej Wydajności), który eliminuje wady tradycyjnych systemów PSA.
Technologia HP wyróżnia się zoptymalizowanym przepływem powietrza w systemie i unikalnym systemem upakowania aktywnego węgla. Te ulepszenia powodują, że system jest przyjazny dla środowiska I posiada znacznie dłuższą żywotność przy jednoczesnym niższym zużyciu energii. Nasze opatentowane tuby kompresyjne zużywają mniej niż 2 m3 sprężonego powietrza, aby wytworzyć 1 m3 azotu o czystości 95%. Inne systemy na rynku nie osiągają tego poziomu wydajności, często zużywając nawet 3 m3 sprężonego powietrza w celu wytworzenia 1 m3 azotu. Oprócz niższego zużycia energii oznacza to również, że dzięki zastosowaniu systemu LOX® możliwe jest zastosowanie kompresorów powietrza o niższej wydajności w celu zapewnienia pożądanej ilości powietrza.
W porównaniu z tradycyjną technologią PSA, HP-PSA oferuje oszczędności energii do 30%, a w porównaniu z systemem membranowym oszczędności energii mogą sięgać nawet 50%!
Modułowa budowa systemu LOX® sprawia, że systemy dostarczane naszym klientom są dedykowanymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb i wymagań danego projektu.

Pozostałe zalety technologii HP-PSA to:
 • Optymalny przepływ powietrza i zamknięte złoże węgla minimalizując ryzyko tworzenie się pyłu węglowego;
 • Długa żywotność złoża węgla, a tym samym niższa amortyzacja;
 • Wyposażony w zintegrowany osuszacz powietrza – nie jest wymagane dodatkowe urządzenie;
 • Niski współczynnik sprężonego powietrza, co oznacza mniejsze zużycie energii elektrycznej i sprężarkę o niższej wydajności;
 • Można osiągnąć dowolną pożądaną czystość azotu, do 99,99% – podczas gdy 99% jest standardem;
 • Modułowa struktura zapewnia ekonomiczną i łatwą konserwację.
Redundancja:

Nasi Klienci mogą skorzystać z opcji redundancji systemu, która dodatkowo zmniejsza ryzyka pożarowe, spowodowane niepoprawnym działaniem system lub awarią. Redundancję możemy osiągnąć na różne sposoby w zależności od wielkości projektu i jego specyficznych wymagań.
Jako przykład w dużym projekcie z dwiema jednostkami głównymi, zapewniającymi wymaganą wydajność, zainstalowaliśmy trzecią jednostkę rezerwową zapewniającą 50% poziom redundancji wydajności systemu.
Aby uzyskać pełną redundancję, można zainstalować drugi identyczny system LOX® jako jednostkę zapasową.
W przypadku, w których zasilanie systemu posiada niższe taryfy nocne za energię elektryczną możliwe jest skompensowanie kosztu dodatkowej jednostki, poprzez skonfigurowanie system do działania w nocy w celu buforowego obniżenia poziomu tlenu. W ten sposób system może pracować w ciągu dnia z mniejszą wydajnością zmniejszając zużycie energii w wyższych planach taryfowych.

Innowacja, jakość i elastyczność

Wszystkie nasze produkty są zaprojektowane i produkowane w naszej fabryce w Honselersdijk i są rozwijane w oparciu o podstawowe wartości naszej firmy: innowację, jakość i elastyczność.

Posiadając własną produkcję, jesteśmy bardzo elastyczną organizacją. To umożliwia nam tworzenie systemów dostosowanych do Twoich potrzeb oraz przygotowanie I dostarczenie niestandardowych rozwiązań, odzwierciedlających Twoje specyficzne wymagania, a nie tylko standardowy produkt.

Maksymalne bezpieczeństwo i znacznie niższe koszty operacyjne:
Systemy LOX® Low Oxygen są nie tylko konkurencyjne cenowo, ale mają także znacznie dłuższy cykl życia i niższe koszty konserwacji niż porównywalne systemy konkurencyjne.

Linia Serwisowa 24/7

Nasza linia serwisowa działa 24/7 i ofertuje ci wsparcie w dzień i w nocy zgodnie z Twoimi potrzebami.

Zapobiegamy pożarom, a nie gasimy!

Proaktywne podejście, które obniża ryzyko pożarowe i zapobiega przerwom w pracy firmy.

Przyjazne Środowisku

Nasze innowacyjne rozwiązania przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo Twojemu personelowi i infrastrukturze.

Innowacja, jakość i elastyczność

Rozwój naszych produktów jest oparty o podstawowe wartości naszej firmy: innowacji, jakości i elastyczności.

  Sign up for our newsletter.