Najlepszy mobilny system redukcji tlenu (plug and play) – system przeciwpożarowy na rynku.

0
ILOŚC SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO PRODUKCJI 1m3 AZOTU
0%
TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
0%
ZAWARTOŚĆ O2
0%
NASZ CEL ZADOWOLENIA KLIENTÓW
0obszarów
JEDEN SYSTEM LOX® MOŻE CHRONIĆ DO:

Dla klientów, którzy potrzebują elastycznego i mobilnego rozwiązania LOX®, stworzyliśmy urządzenia LOX® Kompakt PnP.

principle_active_fire_prevention

Warunkiem ochrony pomieszczeń jest względna szczelność chronionego obszaru. W takich przypadkach wdrożenie systemu LOX® Kompakt PnP może zostać przeprowadzone bez żadnych modyfikacji pomieszczenia. W ciągu kilku godzin (w zależności od wielkości pomieszczenia i jego szczelności) poziom tlenu w chronionym obszarze obniża się (inertyzuje) do punktu, w którym spalanie par lub materiałów staje się niemożliwe z powodu braku tlenu. Zapobiega to trwale pożarowi lub wybuchowi. Systemy LOX® Kompakt PnP można stosować w przestrzeniach, które wymagają wydajności do 30 m3 azotu na godzinę w celu stworzenia i utrzymania atmosfery o zredukowanej zawartości tlenu.

Po wdrożeniu urządzenie LOX® Kompakt PnP obniża poziom tlenu do 15-17%, wytwarzając azot i wprowadzając go do chronionej przestrzeni. Redukuje to możliwość spalania lub wybuchu, jednocześnie umożliwiając pracownikom dostęp do chronionych pomieszczeń bez potrzeby korzystania z aparatu oddechowego.

System LOX® Kompakt PnP składa się ze sprężarki, generatora azotu i systemu pomiaru tlenu sterowane regulatorem LOX®. Jednostka jest również wyposażona w sygnalizator świetlno-akustyczny zwiększając bezpieczeństwa personelu.

System pomiaru tlenu prezentuje zmierzoną zawartość tlenu w procentach dla lepszego postrzegania przez użytkowników. Sterownik LOX® można łatwo zintegrować z innymi systemami, takimi jak: system sygnalizacji pożaru i / lub system zarządzania budynkiem / magazynem. Wszelkie alarmy systemowe są rejestrowane przez jednostkę sterującą i automatycznie przekazywane do naszego działu serwisowego lub do działu pomocy technicznej, w zależności od preferowanej umowy serwisowej i konserwacyjnej.

OxygenReductionSystem-english

PSA Wysokiej Wydajności (HP-PSA)

Korzystając z technologii PSA (adsorpcji zmiennociśnieniowej), FX i PRESSCON opracowali zupełnie nowy system (HP – High Performance – Wysokiej Wydajności), który eliminuje wady tradycyjnych systemów PSA.
Technologia HP wyróżnia się zoptymalizowanym przepływem powietrza w systemie i unikalnym systemem upakowania aktywnego węgla. Te ulepszenia powodują, że system jest przyjazny dla środowiska I posiada znacznie dłuższą żywotność przy jednoczesnym niższym zużyciu energii. Nasze opatentowane tuby kompresyjne zużywają mniej niż 2 m3 sprężonego powietrza, aby wytworzyć 1 m3 azotu o czystości 95%. Inne systemy na rynku nie osiągają tego poziomu wydajności, często zużywając nawet 3 m3 sprężonego powietrza w celu wytworzenia 1 m3 azotu. Oprócz niższego zużycia energii oznacza to również, że dzięki zastosowaniu systemu LOX® możliwe jest zastosowanie kompresorów powietrza o niższej wydajności w celu zapewnienia pożądanej ilości powietrza.
W porównaniu z tradycyjną technologią PSA, HP-PSA oferuje oszczędności energii do 30%, a w porównaniu z systemem membranowym oszczędności energii mogą sięgać nawet 50%! Modułowa budowa systemu LOX® sprawia, że systemy dostarczane naszym klientom są dedykowanymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb i wymagań danego projektu.

Pozostałe zalety technologii HP-PSA to:
  • Optymalny przepływ powietrza i zamknięte złoże węgla minimalizując ryzyko tworzenie się pyłu węglowego;
  • Długa żywotność złoża węgla, a tym samym niższa amortyzacja;
  • Wyposażony w zintegrowany osuszacz powietrza – nie jest wymagane dodatkowe urządzenie;
  • Niski współczynnik sprężonego powietrza, co oznacza mniejsze zużycie energii elektrycznej i sprężarkę o niższej wydajności;
  • Można osiągnąć dowolną pożądaną czystość azotu, do 99,99% – podczas gdy 99% jest standardem;
  • Modułowa struktura zapewnia ekonomiczną i łatwą konserwację.
Redundancja:

Nasi Klienci mogą skorzystać z opcji redundancji systemu, która dodatkowo zmniejsza ryzyka pożarowe, spowodowane niepoprawnym działaniem system lub awarią. Redundancję możemy osiągnąć na różne sposoby w zależności od wielkości projektu i jego specyficznych wymagań.
Jako przykład w dużym projekcie z dwiema jednostkami głównymi, zapewniającymi wymaganą wydajność, zainstalowaliśmy trzecią jednostkę rezerwową zapewniającą 50% poziom redundancji wydajności systemu.
Aby uzyskać pełną redundancję, można zainstalować drugi identyczny system LOX® jako jednostkę zapasową.
W przypadku, w których zasilanie systemu posiada niższe taryfy nocne za energię elektryczną możliwe jest skompensowanie kosztu dodatkowej jednostki, poprzez skonfigurowanie system do działania w nocy w celu buforowego obniżenia poziomu tlenu. W ten sposób system może pracować w ciągu dnia z mniejszą wydajnością zmniejszając zużycie energii w wyższych planach taryfowych.

Innowacja, jakość i elastyczność

Wszystkie nasze produkty są zaprojektowane i produkowane w naszej fabryce w Honselersdijk i są rozwijane w oparciu o podstawowe wartości naszej firmy: innowację, jakość i elastyczność. Posiadając własną produkcję, jesteśmy bardzo elastyczną organizacją. To umożliwia nam tworzenie systemów dostosowanych do Twoich potrzeb oraz przygotowanie I dostarczenie niestandardowych rozwiązań, odzwierciedlających Twoje specyficzne wymagania, a nie tylko standardowy produkt.
Maksymalne bezpieczeństwo i znacznie niższe koszty operacyjne:
Systemy LOX® Low Oxygen są nie tylko konkurencyjne cenowo, ale mają także znacznie dłuższy cykl życia i niższe koszty konserwacji niż porównywalne systemy konkurencyjne. Jakość świadczonych usług i produktów ma dla nas ogromne znaczenie. Właśnie dlatego FX Prevent zdecydował się prowadzić działalność zgodnie z wytycznymi jakościowymi ISO 9001: 2000.

Linia Serwisowa 24/7

Nasza linia serwisowa działa 24/7 i ofertuje ci wsparcie w dzień i w nocy zgodnie z Twoimi potrzebami.

Zapobiegamy pożarom, a nie gasimy!

Proaktywne podejście, które obniża ryzyko pożarowe i zapobiega przerwom w pracy firmy.

Przyjazne Środowisku

Nasze innowacyjne rozwiązania przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo Twojemu personelowi i infrastrukturze.

Innowacja, jakość i elastyczność

Rozwój naszych produktów jest oparty o podstawowe wartości naszej firmy: innowacji, jakości i elastyczności.

    Sign up for our newsletter.