Zapobiegamy pożarom, a nie gasimy!

Redukując poziom tlenu o zaledwie kilka procent, radykalnie zmniejszamy możliwość wystąpienia pożaru lub wybuchu, jednocześnie zachowując dostęp do chronionego obszaru dla personelu. To sprawia, że nasze systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe, linii LOX® – Low Oxygen Systems – są najlepszym środkiem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

LOX®


LOX®: Najbardziej energooszczędny system redukcji tlenu na rynku.

LOX® Compact


System przeciwpożarowy LOX®, zaprojektowany do ochrony pomieszczeń o mniejszej kubaturze, takich jak: silosy, małe pomieszczenia, kontenery towarowe, szafy magazynowe itp.

LOX® Kompakt PnP


System „Plug and Play” LOX® Kompakt może być stosowany do pomieszczeń, wymagających wydajności do 30 m3 azotu na godzinę w celu stworzenia i utrzymania środowiska o zredukowanej zawartości tlenu.

BROSZURY

Aby dowiedzieć się więcej o produktach i usługach naszej firmy, możesz pobrać naszą broszurę..

POBIERZ

Więcej informacji…

Jeśli masz pytania dotyczące jednego z naszych produktów lub usług, skontaktuj się z nami.

SKONAKTUJ SIĘ Z NAMI

Linia Serwisowa 24/7

Nasza linia serwisowa działa 24/7 i ofertuje ci wsparcie w dzień i w nocy zgodnie z Twoimi potrzebami.


Zapobiegamy pożarom, a nie gasimy!

Proaktywne podejście, które obniża ryzyko pożarowe i zapobiega przerwom w pracy firmy.


Przyjazne Środowisku

Nasze innowacyjne rozwiązania przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo Twojemu personelowi i infrastrukturze.

Innowacja, jakość i elastyczność

Rozwój naszych produktów jest oparty o podstawowe wartości naszej firmy: innowacji, jakości i elastyczności.

    Sign up for our newsletter.