Społeczna odpowiedzialność biznesu

Na dzisiejszym skonsolidowanym rynku coraz więcej firm uświadamia sobie potrzebę i korzyści społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Dla FX Prevent społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój są czymś więcej niż trendem lub „modnym słowem”, są integralną częścią naszej firmy.

Jesteśmy świadomi naszej polityki CSR. Dlatego kładziemy szczególny nacisk na trzy filary: Ludzie, Planeta i Zysk.

Ludzie

FX Prevent jest uczciwym i rozsądnym dostawcą produktów i usług przeciwpożarowych zgodnych ze standardami i wartościami, które przenikają naszą całą organizację aż do jej najwyższego poziomu.

W tym środowisku każdy z jego członków może maksymalnie wykorzystać swoje umiejętności i zdolności, oferując jednocześnie możliwość rozwoju swojego I naszej organizacji.

Zapewniamy ścisłą zgodność z prawem i przepisami.

Zachęcamy do własnych inicjatyw.

Umożliwiamy indywidualne szkolenia.

Jesteśmy dostępni dla naszych klientów 24/7, zapewniającej wysokiej jakości usługi i pełną transparentność.

Planeta

FX Prevent stale redukuje emisję CO2.

Koncentrujemy się na środowisku pracy bez użycia papieru z całkowicie cyfrowym fakturowaniem..

Nasze produkty wnoszą pozytywny wkład w ochronę środowiska poprzez proaktywne zapobieganie pożarom i wybuchom.

Zysk

FX Prevent stale dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami ze wszystkimi partnerami i klientami oraz współpracownikami na zasadach non-profit.

W tych niespokojnych ekonomicznie i finansowo czasach ważne jest, żeby wiedzieć, z kim robisz interesy.

Przekazujemy darowizny tylko tym organizacjom, które mogą zagwarantować trwałe zmiany wynikające z ich działalności, co oznacza, że co najmniej 75% wszystkich działań przynosi pożądane skutki.

Linia Serwisowa 24/7

Nasza linia serwisowa działa 24/7 i ofertuje ci wsparcie w dzień i w nocy zgodnie z Twoimi potrzebami.

Zapobiegamy pożarom, a nie gasimy!

Proaktywne podejście, które obniża ryzyko pożarowe i zapobiega przerwom w pracy firmy.

Przyjazne Środowisku

Nasze innowacyjne rozwiązania przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo Twojemu personelowi i infrastrukturze.

Innowacja, jakość i elastyczność

Rozwój naszych produktów jest oparty o podstawowe wartości naszej firmy: innowacji, jakości i elastyczności.

    Sign up for our newsletter.