Met dit formulier kunt u een klacht indienen als u ontevreden bent over hoe u bent behandeld. U kunt het niet gebruiken voor het indienen van een bezwaar-, beroep- of verzoekschrift.
Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft waarover uw klacht gaat. Geef bijvoorbeeld aan wat er op een bepaalde datum is gebeurd. Heeft u een klacht over een medewerker? Vermeld dan de naam van de medewerker.
Heeft u documenten die van belang zijn voor uw klacht? Bijvoorbeeld brieven, werkbonnen of facturen waar u naar verwijst? Stuur dan een kopie hiervan mee.
Op die manier kunnen wij uw klacht sneller behandelen.

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode + Plaats (verplicht)

Telefoon nummer (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Product of dienst waarop uw klacht betrekking heeft

Op welke datum is uw klacht ontstaan?

Specificeer uw klacht:

Heeft u al eerder contact gehad met ons bedrijf over deze klacht? Zo ja, wanneer en met wie? Wat is er afgesproken in dit gesprek?

De volgende bijlagen zijn van belang voor het toelichten van uw klacht:

Wat is voor uw de mogelijk oplossing van de klacht?

Hoe wenst u een terugkoppeling van ons te ontvangen?